[1]
Vidal, F. 2019. Todo a «la neuro»: una cocina autodestructiva. Arxiu d’Etnografia de Catalunya. 20 (Dec. 2019), 233–251. DOI:https://doi.org/10.17345/aec20.233-251.