Les arrels monoteistes de la fonamentalització

Autors/ores

  • Lluís Duch

DOI:

https://doi.org/10.17345/aec9.155-170

Resum

L'aproximació al monoteisme com a realitat religioso-político-cultural constitueix una base molt adequada per copsar la intenció última que s'amaga darrera de qualsevol procés de fonamentalització. En efecte, la fonamentalització és una elecció que recolza de forma bel·ligerant en un aspecte parcial de la realitat contra tots els altres. Aquesta elecció, d’altra banda, és possible gràcies a una manera molt peculiar de comprendre la sobirania, és a dir, de l'exercici i de la conquesa del poder. Aquest enfocament dels processos de fonamentalització a partir del monoteisme permet de posar en relleu que les tendències fonamentalitzadores són inherents a la condició humana, ja que es poden detectar en tots els aspectes significatius de l'activitat humana i no pas exclusivament, com sovint hom creu, en l'esfera religiosa.La aproximación al monoteísmo como realidad religioso-político-cultural constituye una base muy adecuada para captar la intención última que se esconde detrás de cualquier proceso de fundamentalización. En efecto, la fundamentalización es una elección que se basa de forma beligerante en un aspecto parcial de la realidad contra todos los otros. Esta elección, por otra parte, es posible gracias a una forma muy peculiar de comprender la soberanía, es decir, de la conquista y del ejercicio del poder. Este enfoque de los procesos de fundamentalización a partir del monoteísmo permite poner de relieve que las tendencias fundamentalizadoras son inherentes a la condición humana, ya que se pueden detectar en todos los aspectos significativos de la actividad humana y no exclusivamente, como a menudo se cree, en la esfera religiosa.L'approximation au monothéisme comme une réalité religio-politico-culturelle constitue une base très appropriée pour saisir l'ultime intention qui se cache derrière n'importe quel procès de fondamentalisation. En effet, le fondamentalisme est un choix qui s'appuie de forme belligérante sur un aspect partiel de la réalité contre tous les autres. Ce choix, d'un autre côté, devient possible grâce à une façon très particulière de comprendre la souveraineté, c'est à dire, la conquête et l'exercice du pouvoir. Ce point de vue des procès de fondementalisation à partir du monothéisme permet de meure en lumière que les tendances fondamentalisatrices sont inhérentes à la condition humaine, vu qu'il est possible de les déceler dans tous les aspects significatifs de l'activité humaine et non pas seulement, comme beaucoup le pensent, dans te domaine du religieux.The approach to monotheism as a religious-politico-cultural reality constitutes a very adequate base for the understanding of the ultimate intention concealed behind any process of fundamentalisation. In effect, fundamentalisation is a choice which belligerently supports a partial aspect of reality, against all others. This choice, on the other band, is possible due to a very particular way of understanding sovereignts, in other words, of the exercise and conquest of power. This approach to the processes of fundamentalisation starting from monotheism permits us to place in relief that fundamentalising tendencies are inherent to the human condition, since it may be detected in all significant aspects of human activity and not exclusively in the religious sphere, as is often believed.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2016-02-12

Com citar

Duch, L. (2016). Les arrels monoteistes de la fonamentalització. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, (9), 155–170. https://doi.org/10.17345/aec9.155-170

Número

Secció

Col·laboracions