Les ciutats es fan per dins. Desafiaments en etnografia urbana.

Graça I. Cordeiro

Resum

Aquest article descriu un problema central en l’etnografia urbana: la delimitació d’un camp de recerca que, en última instància, coincideix amb la delimitació del seu objecte d’estudi. A la primera part es traça una retrospectiva històrica sobre aquest tema, des de l’Escola de Chicago fins a la institucionalització de l’antropologia urbana als EUA els anys 1970 i, a la segona part, s’exemplifica amb retalls etnogràfics emprats en recerques etnogràfiques prèvies. La relació entre aquella part de la ciutat etnogràficament aprehesa i la totalitat urbana s’analitza aquí, fent servir nocions d’abast intermedi o nivells intermedis d’anàlisi suggerits per alguns autors com a possibilitats creatives que obren perspectives d’anàlisi sobre la ciutat, tot servint de suport per tal de poder-les descriure i pensar-les des d’una perspectiva etnogràfica.

Paraules clau

Etnografia urbana, ciutat relacional, micro i macro, barri, sociabilitat

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/aec12.195-214

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2015 Arxiu d'Etnografia de Catalunya